Godkjente kjøretøyer i EU/EØS-land skal også kunne bli godkjent i Norge.

Fra og med den 15. September i år innføres en ny forskrift som tilpasning til EU-regelverket som ble innført 11.09.2012.

Dette gjelder da forførstegangs-godkjenninger av biler og tilhengere.

Dette vil da si at biler og tilhengere som allerede er godkjent i EU-land også skal kunne godkjennes i alle andre EU/EØS-land. – Såfremt dokumentasjon på kjøretøyets tilstand er fremlagt og det ikke er trafikkfarlig eller skadelig for miljøet.

Når det gjelder den gamle forskriften, skal det også i overgangen være mulig å godkjenne kjøretøy etter denne innen ett år etter at den nye forskriften trer i kraft.

Vilkåret er at kjøretøyet er tollet inn og at understellsnummeret på kjøretøyet er mottatt av Statens Vegvesen innen 14.09.2012.

 

Kilde: Statens Vegvesen

 

Av Henrik Skjolden