Vedlikehold på forumet

I en tid fremover vil vi gjøre vedlikehold på forumet i form av oppgradering til nyeste versjon. Under selve oppgraderingen kan forumet være utilgjengelig.

I tiden etter vil forumet ha et annet utseende og engelsk språk mens vi oppdaterer vårt tema og språkpakke til å passe til den nye versjonen.

Arbeidet er ulønnet og vil derfor foretas ved anledning. Det er mye jobb og er ikke gjort på en dag, selv hvis man hadde satt av hele dagen.